Παράταση του διαγωνισμού λογοτύπου, 27 Μαρτίου 2019

 

Παράταση Διαγωνισμού Σχεδιασμού Λογότυπου για το Έργο

«Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)»

Πρόσκληση Συμμετοχής

          

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ ανακοινώνει, ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το διαγωνισμό λογοτύπου για το έργο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)» παρατείνεται μέχρι τις 9 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.