Ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού λογοτύπου, 2 Μαΐου 2019

 

Ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού λογοτύπου, 2 Μαΐου 2019

Βασική παράμετρος ως προς την διαδικασία της αξιολόγησης των Προτάσεων ήταν βασικά η εκπλήρωση των δημιουργικών κριτηρίων.  Δηλαδή εάν το λογότυπο ήταν σε ελεύθερη τεχνοτροπία, προϊόν πρωτότυπης, προσωπικής δημιουργίας, εάν είχε ελκυστικό σχεδιασμό, εάν ήταν ευδιάκριτο και πόσο ευδιάκριτο, εάν θα ήταν εύκολο να απομνημονεύεται από το κοινό, η διάρκεια του στον χρόνο και ο βαθμός στον οποίο λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο, οι στόχοι και οι επωφελούμενοι του έργου.

Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού είναι: 1) Μαρίνα Παναγιώτου (Πρώτο βραβείο, €400), 2) Μαρία Τομπάζου (Δεύτερο βραβείο, €200) and 3) Ανδρέας Παναγή (Τρίτο βραβείο, €100).

Η βράβευση των νικητών θα γίνει από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Πέτρίδη, στις 7 Μαΐου 2019 στο κτίριο της ΠΕΟ στη Λευκωσία.