Διάσκεψη τύπου για την παρουσίαση του έργου, 7 Μαΐου 2019

 

Διάσκεψη Τύπου Παρουσίασης του Έργου, 7 Μαΐου 2019

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και το Πανεπιστήμιο  Κύπρου πραγματοποίησαν στις 7 Μαΐου 2019 διάσκεψη τύπου με σκοπό την παρουσίαση των στόχων και ειδικότερων δράσεων του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)».

Στη διάσκεψη τύπου, πέραν από τους εκπροσώπους των φορέων υλοποίησης του έργου, συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΝΕK-ΠΕΟ και Γ.Γ. της ΠΕΟ, κ. Πάμπης Κυρίτσης.

 

 

Για την παρουσίαση  του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για την παρουσίαση του έργου από τον τελικό δικαιούχο, παρακαλώ πατήστε εδώ.