Προκήρυξη διαγωνισμού σχεδιασμού λογοτύπου για το έργο, 8 Μαρτίου 2019

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας (ενήλικες)» που υλοποιεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προκηρύξει στις 6 Μαρτίου 2019 ανοικτό διαγωνισμό σχεδιασμού λογότυπου.

 

 

Ανακοίνωση ανάληψης υλοποίησης του έργου ‘Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας (ενήλικες)’, 8 Μαρίου 2019

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο  Κύπρου και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%)  ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)». Το έργο απευθύνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ).