Εταιρικό Σχήμα

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ (Συντονιστής έργου)

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου -ΠΕΟ (INEK-ΠΕΟ) είναι μια συνδικαλιστική πρωτοβουλία της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Εργασίας (ΠΕΟ) που ιδρύθηκε το 2002. Αν και υπό την αιγίδα της ΠΕΟ, το ΙΝΕΚ είναι ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο ερευνητικό κέντρο που λειτουργεί σε επαγγελματική και επιστημονική βάση. Το ΙΝΕΚ έχει τη δική του νομική υπόσταση και ιδρύθηκε σύμφωνα με το νόμο 57/1972 «Ο νόμος των συντεχνιών και των ινστιτούτων» ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι βασικές δραστηριότητες του INEK είναι τόσο η έρευνα όσο και η κατάρτιση κυρίως στους τομείς των διακρίσεων, μετανάστευσης, φύλου, εργασιακών σχέσεων και συνθηκών εργασίας.

Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εταίρος)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτουργεί στη Λευκωσία. Προσφέρει σειρά από προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών. Διαθέτει 8 σχολές, 22 τμήματα, 11 ερευνητικές μονάδες, 2 ινστιτούτα και 15 οργανωτικές οντότητες). Αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα (βασική και εφαρμοσμένη) σε ολόκληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων. Στη Φιλοσοφική Σχολή λειτουργεί το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών που περιλαμβάνει τους γνωστικούς κλάδους της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας.