Το Έργο

Το έργο αφορά στη διοργάνωση προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ). Τα μαθήματα εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας βελτίωσης της επικοινωνιακής ικανότητας των ΥΤΧ μέσα από την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα με έμφαση στην απλή προφορική και γραπτή επικοινωνία, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξής τους στην κυπριακή κοινωνία και να προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός τους.

 

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογης 

Φεβρουάριος 2019 – Ιούλιος 2020

 

Δικαιούχοι του  προγράμματος  

  • Πρόσωπα που απολαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας,
  • πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας,
  • πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωρινή προστασία, και
  • πρόσωπα που ζουν και/ή εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο.

 

Τα μαθήματα  

Στο πλαίσιο του έργου θα λειτουργήσουν τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, τόσο σε αστικές και ημιαστικές περιοχές όσο και στην ύπαιθρο. Τμήματα θα λειτουργήσουν επίσης στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου.

Τα μαθήματα θα προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους δικαιούχους, Επίσης  ΔΩΡΕΑΝ  θα παρέχεται το εκπαιδευτικό υλικό και η γραφική ύλη, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής των δικαιούχων σε συμπληρωματικές ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα κίνητρα θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

Επίπεδα διδασκαλίας

Τα μαθήματα θα προσφέρονται σε τέσσερα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες:

  • Επίπεδο Α1
  • Επίπεδο Α2
  • Επίπεδο Α2+ (προπαρασκευαστικό για Β1)
  • Επίπεδο Β1