Προσωρινή αναστολή λόγο COVID-19 για τα μαθήματα στο  «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας (ενήλικες)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινή αναστολή μαθημάτων από τις 13 Μάρτιου για το

«Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας» σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών

 

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) ανακοινώνει ότι τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του «Προγράμματος Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ενήλικες)»  διακόπτονται προσωρινά από τις 13 Μαρτίου 2020.  Η απόφαση αποτελεί συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού SARS COVID-19 στην Κύπρο.

Ως εκ τούτου τα τριάντα (30) τμήματα που λειτουργούν στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και στο ΚΥΦΑΔΠ αναστέλλονται προσωρινά. Όλα τα μαθήματα θα επαναρχίσουν όταν και εφόσον δοθεί η δυνατότητα από την Κυβέρνηση.

Υπενθυμίζουμε ότι το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας» σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών εφαρμόζεται από  Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://greek.inek.org.cy

Λευκωσία, 16 Μαρτίου 2020